Kurs Instruktora Nordic Walking Chorzów

Dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Kadr CSK organizujemy kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Nordic Walking. Realizujemy cały kurs w jeden dzień. Liczba uczestników w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące kursu i formularz zgłoszeniowy na stronie poświęconej nordic walking.

Kursy odbywają się w całej Polsce, w takich miastach jak Warszawa, Katowice/ Chorzów, Zakopane/ Czarna Góra, Kraków, Karpacz, Toruń/ Bydgoszcz. Aktualne terminy znajdują się w tekście poniżej. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
  • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego
  • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm
  • ukończenie części ogólnej kursu.

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

legitmacja centrum szkolenia kadr 12

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

18.11.2017 Chorzów/ Katowice

cena części specjalistycznej: 490 zł

CZĘŚĆ OGÓLNA:

Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyałamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci Turystyki i Rekreacji (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

cena części ogólnej: gratis dla uczestników części specjalistycznej!

Zatem całość kursu to tylko 490 zł!

 

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozpoczęcie kursu godz. 8.00 w dniu kursu.

Formularz zgłoszenia wypełnij na naszej stronie dedykowanej nordic walking: Kurs Instruktora Nordic Walking na Śląsku lub na stronie Centrum Szkolenia Kadr

Copyright 2009 - 2018 BeeActive.pl. All rights reserved. The Joomla! name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com